Logo Unia Europejska

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121 – 123 – 125 i Kokota 133 – 135 - 137 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121 – 123 – 125 i Kokota 133 – 135 - 137 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Celem projektu jest zmodernizowanie energetyczne budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynku objętego projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.

 

W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w ramach prac termomodernizacyjnych.          W budynku przy ul. Niedurnego 24 i 26 przewidziano ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu do nieogrzewanego poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. oraz montaż grzejników z zaworami termostatycznymi oraz modernizacją pomieszczenia na potrzeby stacji wymienników ciepła. W budynkach przy ul. Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 przewidziano modernizację instalacji c.o. oraz montaż grzejników z zaworami termostatycznymi oraz modernizacją pomieszczenia na potrzeby stacji wymienników ciepła.

W ramach projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego określonego we wskaźnikach:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 115,17 tony równoważnika CO2/rok
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 774 GJ/rok


Wartość projektu: 2 591 528,10 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 928 481,38 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Rudza Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31 styczeń 2023r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl