Logo Unia Europejska

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT"

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej.

W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych wraz z budową instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej. Prowadzone działania koncentrują się na kompleksowej termomodernizacji budynku zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego w celu obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła.

Wartość projektu: 782 771,92 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 558 975,78 zł


Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 30 listopada 2017r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl