Logo Unia Europejska

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Celem projektu jest zmodernizowanie energetyczne budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenia strat energii, podniesienie jakości przestrzeni i użytkowania budynku objętego projektem, poprawa warunków życia mieszkańców i wizerunku miasta.


W ramach projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego uzyskana poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w ramach prac polegających na ociepleniu stropu nieogrzewanego poddasza, ociepleniu stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ociepleniu dachu, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej w budynku, drzwiowej w częściach wspólnych oraz podłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej.


W ramach projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego określonego we wskaźnikach:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 69,20 tony równoważnika CO2/rok
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 685 GJ/rok


Wartość projektu: 1 400 136,01 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 978 968,62 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Rudza Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31 styczeń 2022r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl