Logo Unia Europejska

Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest budowa na dachu budynku instalacji solarnej, wykorzystującej promieniowanie słoneczne do produkcji energii cieplnej. Uzyskana energia będzie użytkowana na potrzeby własne mieszkańców przedmiotowego budynku do podgrzewania wody użytkowej.


Wartość projektu: 348 126,12 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 295 907,20 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Rudza Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31 marzec 2021r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl