Logo Unia Europejska

Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ul. Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ul. Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest zmiana źródła ciepła z kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła, w celu wyeliminowania emisji zanieczyszczeń przez kotłownię węglową oraz obniżenie kosztów całkowitych ogrzewania budynku.

 


Wartość projektu: 123 957,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 84 223,95 zł

 

Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31 grudzień 2020r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl