Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Kontakt

41-710 Ruda Śląska
ul. 1 Maja 218

tel.: 32 242 07 81
fax: 32 242 08 81

Formularz kontaktowy ›


Rejony Eksploatacji Budynków

Do pobrania

Przetargi

Regulamin przetargów na ustalenie wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska (2,59 MB)
Regulamin postępowania przetargowego, zasad rokowań oraz ustalania wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu (58 KB)
Szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz (73 KB)Wnioski i podania

Wniosek o dostęp do systemu IOK
Oświadczenie dotyczące przesyłania korespondencji drogą elektroniczną
Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat (49 KB)
Regulamin IOK(72 KB)
Oświadczenie lokal użytkowy - faktura elektroniczna(377 KB)
Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od opłat rocznych z tytułu użytkowania/współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Ruda Śląska(176 KB)
Wniosek o przedłużenie umowy najmu gruntu(204 KB)
Wniosek o zgodę na sprzedaż garażu(896 KB)
Wniosek o ratalną spłatę zaległości (53 KB)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego (81 KB)
Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza (19 KB)
Warunki zabudowy wodomierza (24 KB)
Wniosek o zamontowanie podzielników kosztów ciepła (20 KB)
Wniosek o zmianę normy wody (20 KB)
Deklaracja o wysokości dochodów (35 KB)
Oświadczenie Najemcy o osobach zamieszkujących lokal (51 KB)
Oświadczenie Właściciela o ilości osób zamieszkujących lokal (26 KB)Strony z przydatnymi dokumentami

Wniosek o przydział mieszkania (http://rudaslaska.bip.info.pl)
Uchwały  w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy. - (Uchwała nr Nr PR.0007.130.2014  z dnia 26.06.2014)
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012 – 2016 (Uchwała Nr PR.0007.5.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.01.2012 roku
Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Kodeks cywilny
   Pozostałe

Regulamin przeprowadzania rozliczeń kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody (113KB)
Regulamin przeprowadzania rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach (96KB)
Aneks do regulaminu przeprowadzania rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach (31,5 KB)