Logo Unia Europejska

Twoje podwórko Twoja przestrzeń

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt pn. "Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną ETAP 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego"

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskich polegających na renowacji i rewitalizacji podwórek w celu podniesienia jakości przestrzeni wspólnej i aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki dla ożywienia i odtworzenia więzi lokalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Elementem projektu jest partycypacja społeczna, która przewiduje współpracę w realizacji prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia i urządzeniem zieleni. W ramach projektu realizowany będzie zakres prac obejmujący roboty dotyczące utwardzenia i odwodnienia terenu, budowy dojazdów, dojść, chodników, miejsc spotkań mieszkańców i placów zabaw z elementami małej architektury, oświetlenia terenu oraz adaptacji i uzupełnienia istniejącej zieleni. Projekt obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych.

Lokalizacja rewitalizowanych podwórek:

 • Niedurnego 28
 • Krasińskiego 20,22,22A
 • Hlonda – Bytomska – Grunwaldzka
 • Jana III Sobieskiego
 • Sienkiewicza 11,13
 • Strażacka 12 – Kałusa 18-28
 • Matejki 2-12
 • Matejki 7-9 – Górnicza – Wesoła
 • Dąbrowskiego 7-9-11
 • Tuwima – Sienkiewicza – Odrodzenia.
 • Wartość projektu: 7 473 096,05 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 570 197,38 zł

Projekt w imieniu Miasta Ruda Śląska jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 30 wrzesień 2020r.

Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną

 

 

Podwórka

TUTAJ BĘDZIE GALERIA Podwórko_Tuwima_Sienkiewicza

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl