Logo Unia Europejska

Węglokoks Energia ZCP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. od dnia 16.12.2021r.

Nowa Taryfa dla Ciepła

Nowa Taryfa dla Ciepła

Węglokoks Energia ZCP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia 03.11.2021r.

Nowa Taryfa dla Ciepła

Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalkia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia  01.11.2021r.

Stawki opłat dla rejonu Śląsk

Stawki opłat dla rejonu Szopienice

 

Tauron Ciepło, Dalkia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona zmiana bieżącej Taryfy dla ciepła spółki TAURON Ciepło w dniu 06.11.2021r, Dalkia Polska Energia S.A. 

Nowa Taryfa dla Ciepła

Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalkia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia  01.08.2021r.

Stawki opłat dla rejonu Śląsk

Stawki opłat dla rejonu Szopienice

Stawki opłat dla grup taryfowych AG1, CZ3, Cz4, CZ6, CZ8, CZ9

Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalkia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia  01.07.2021r.

Stawki opłat dla rejonu Śląsk

Stawki opłat dla rejonu Szopienice

Węglokoks Energia ZCP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia 01.08.2021r.

Nowa Taryfa dla Ciepła

Tauron Ciepło, TAMEH Polska Sp. z o.o., Dalkia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona zmiana bieżącej Taryfy dla ciepła spółki TAURON Ciepło w dniu 01.07.2021r, TAURON Wytwarzanie, Dalkia Polska Energia S.A. oraz nowa taryfa dla ciepła TAMECH POLSKA sp. z o.o

Nowa Taryfa dla Ciepła

Węglokoks Energia ZCP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia 07.07.2021r.

Nowa Taryfa dla Ciepła

Węglokoks Energia ZCP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia 11.01.2021r.

Nowa Taryfa dla Ciepła

Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalkia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia  01.01.2021r.

Stawki opłat dla rejonu Śląsk

Węglokoks Energia ZCP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Węglokoks Energia ZCP sSp. z o.o. od dnia 01.10.2020r.

Nowa Taryfa dla Ciepła

Nowe taryfy opłat za wodę

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, iż Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska.

Taryfa wchodzi w życie od dnia 5 października 2020 r.

Nowa Taryfa

 

 

Węglokoks Energia ZCP Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalikia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Węglokoks Energia ZCP sSp. z o.o. od dnia 05.08.2020r.

Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalikia Polska Energia S.A.

Taryfa

Tauron Ciepło Sp. z o.o. Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalikia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Tauron Ciepło od dnia 05.08.2020r.

Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalikia Polska Energia S.A.

Aktualne ceny ciepła są dostępne na stronie internetowej dostawcy:

Nowa Taryfa dla Ciepła spółki Dalikia Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Dalkia Polska Energia S.A. od dnia  01.08.2020r.

Stawki opłat dla rejonu Śląsk

Stawki opłat dla rejonu Szopienice

Nowy Regulamin rozliczania kosztów eksplatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat na ich pokrycie w MGSM Perspektywa

W dniu 24.09.2019 Uchwałą nr 21/2019 uchwaliła zmiany w zapisach "Regulaminu rozliczania kosztów eksplatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat na ich pokrycie" w MGSM Perspektywa.

Nowa taryfa opłat za energię cieplną Tauron Wytwarzanie S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Tauron Wytwarzanie S.A. od dnia 01.01.2020r.

Nowa Taryfa dla Ciepła Tauron Wytwarzanie S.A.

Aktualne ceny ciepła są dostępne na stronie internetowej dostawcy:

Nowe taryfy opłat za energię cieplną Dalika Polska Energia S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, iż Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.58.2019.AZa a dnia 22.10.2019 r. została zmieniona "Taryfa dla ciepła Dalika Polska Energia S.A.

Taryfa wchodzi w życie od dnia 7 Listopada 2019 r.

 

Nowe taryfy opłat za wodę

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, iż Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska.

Taryfa wchodzi w życie od dnia 5 października 2019 r.

 

Nowe taryfy opłat za energię cieplną CEZ Chorzów S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona nowa Taryfa ciepła CEZ Chorzów S.A. od dnia 18.10.2019r.

Nowa Taryfa dla Ciepła CEZ Chorzów S.A.

Aktualne ceny ciepła są dostępne na stronie internetowej dostawcy:

Nowe taryfy opłat za energię cieplną ZEC S.A.

11 lipca 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że od dnia 18 czerwca 2019 r została zatwierdzona "Taryfa dla ciepła ZEC S.A.

 

Nowa taryfa dla ciepła - obowiązuje od 9 lipca 2019 r.

Nowe taryfy opłat za energię cieplną Węglokoks Energia ZCP Sp .z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. od dnia 01.05.2019r. wprowadza do rozliczeń nowe ceny i stawki opłat za dostarczoną energię cieplną

Aktualne ceny ciepła są dostępne na stronie internetowej dostawcy:

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl