LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ

O G Ł O S Z E N I E

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.29.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.01.2019r., z dniem 01.03.2019r. obowiązuje nowa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Począwszy od 01.03.2019r. dokonując opłat za lokal należy uwzględnić nową wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny opłaty wynoszą:

  1. dla lokali mieszkalnych 21,70 zł miesięcznie od osoby
  2. lokali użytkowych:

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl