Logo Unia Europejska

Zapytanie Ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 218 zaprasza do złożenia oferty na:

Remont elewacji balkonowej wraz z remontem balkonów i robotami towarzyszącymi w budynku WMN przy ul. 1 Maja 21-21g w Rudzie Śląskiej.

Powyższe zadanie jest podzielone na XXIII warianty w różnych konfiguracjach, mianowicie:

 • Wariant I: balustrady wg dokumentacji, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant II: balustrady wg dokumentacji, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie
 • Wariant III: balustrady wg dokumentacji, balkony z ociepleniem
 • Wariant IV: balustrady wg dokumentacji, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant V: balustrady wg dokumentacji, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie
 • Wariant VI: balustrady wg dokumentacji, balkony bez ocieplenia
 • Wariant VII: balustrady wg dokumentacji wypełnienie szkło klejone, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant VIII: balustrady wg dokumentacji wypełnienie szkło klejone, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie
 • Wariant IX: balustrady wg dokumentacji wypełnienie szkło klejone, balkony bez ocieplenia
 • Wariant X: balustrady wg dokumentacji wypełnienie szkło klejone, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant XI: balustrady wg dokumentacji wypełnienie szkło klejone, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie
 • Wariant XII: balustrady wg dokumentacji wypełnienie szkło klejone, balkony z ociepleniem
 • Wariant XIII: balustrady wg dokumentacji wypełnienie szkło klejone, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant XIV: balustrady ocynkowane malowane proszkowo, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie
 • Wariant XV: balustrady ocynkowane malowane proszkowo, balkony bez ocieplenia
 • Wariant XVI: balustrady ocynkowane malowane proszkowo, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant XVII: balustrady ocynkowane malowane proszkowo, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie
 • Wariant XVIII: balustrady ocynkowane malowane proszkowo, balkony z ociepleniem
 • Wariant XIX: balustrady ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniem płytami HDPL, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant XX: balustrady ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniem płytami HDPL, balkony bez ocieplenia oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie
 • Wariant XXI: balustrady ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniem płytami HDPL, balkony bez ocieplenia
 • Wariant XXII: balustrady ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniem płytami HDPL, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez malowanie
 • Wariant XXIII: balustrady ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniem płytami HDPL, balkony z ociepleniem oraz renowacja elewacji zachodniej poprzez tynkowanie

 

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załączniki nr 1-23.
 2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z dokumentacją projektową (zamieszczona na stronie internetowej www.mpgm.com.pl) oraz załączonymi kosztorysami ślepymi (również załączone na stronie internetowej) robót załączniki nr 1’-23’.
 3. W kosztorysie ofertowym ceny materiałów powinny zawierać koszty ich zakupu i transportu.
 4. Termin realizacji umowy :32 tygodnie od daty przekazania placu budowy.
 5. Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
 6. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie kwotę równa 3 % wartości robót a nie mniej niż 5000,00 złotych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 7. Oferty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie w pokoju nr 20 w terminie: do 14.09.2020r. do godz 9:00
 8. Oferty zostaną otwarte dnia 14.09.2020r o godz. 9:05.
 9. Płatność przelewem za wykonane roboty w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 10. Dopuszcza się fakturowanie częściowe robot zgodnie z zaawansowaniem robót.
 11. Zamawiający oraz MPGM TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie swobodny wybór oferty.
 12. W przypadku podjęcia uchwały przez WMN oraz wybranie wariantu, przewidywany termin rozpoczęcia robót to marze 2021r. W związku z powyższym termin związania ofertą minimum 6 miesięcy od daty otwarcia ofert. 
 13. Osobą do kontaktu z oferentami w sprawach technicznych jest Malwina Hoffmanntel. 32-242-01-33 wew.755, 756.

 

Załączniki:

Formularz Ofertowy

Opis Techniczny

Rysunki

Załączniki

Załączniki 1 - 23

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl