Logo Unia Europejska

Nowe umowy najmu gruntu pod garaż

Z uwagi na wątpliwości co do skuteczności postanowień umów najmu pod garażem w zakresie wypowiedzenia umów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, podwyższenia czynszu w związku z podwyższeniem podatku VAT, podwyższenia czynszu poprzez zmianę Zarządzenia Prezydenta Miasta, w trybie oświadczenia wynajmującego informuję, że w okresie od 01.08.2019r. do 30.06.2020r. zostaną podjęte działania celem usunięcia ww. postanowień umownych poprzez zawarcie nowej umowy lub aneksu do umowy.

Pozostałe postanowienia umowne nie ulegną zmianie.

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl