Logo Unia Europejska

I N F O R M A C J A

Informacja o umorzeniu odsetek od posiadanych zaległości na lokalu mieszkalnym.

 

 

 

Wniosek o umorzenie odsetek

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl