Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o.Rejony Eksploatacji Budynków

Aktualności


Obniżka cen wody od 01.01.2015r.
19.11.2014

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od dnia 01.01.2015r. wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2015.Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska do 2030r.
12.11.2014

W bieżącym roku została przyjęta strategia rozwoju miasta na lata 2014-2030, Spółka brała aktywny udział w pracach nad jej tworzeniem. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją strategiiUchwały Wspólnot - głosowanie drogą elektroniczną
06.11.2014

Wychodząc naprzeciw potrzebom Wspólnot Mieszkaniowych - wprowadzamy nową funkcjonalność systemu polegająca na umożliwieniu członkom Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. głosowania nad uchwałami Wspólnot w drodze elektronicznej.Zarząd MPGM w ocenie Federacji Związków Zawodowych
06.11.2014

Zarząd Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników MPGM Spółka z o.o. w imieniu Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce wręczył na ręce Pana Prezesa Zarządu LIST GRATULACYJNY oraz Statuetkę w podziękowaniu za dotychczasową współpracę z całym Zarządem Spółki oraz mając nadzieję na dalszą owocną współpracę.700 nowych miejsc pracy
27.10.2014

Przy ul. Chorzowskiej rośnie zakład przetwórstwa mięsnego Nik-Pol. Jego otwarcie zaplanowano na przełomie roku. Docelowo będzie tu pracowało 700 osób, rudzianie mogą zatem liczyć na nowe miejsca pracy.Rozliczenie sezonu grzewczego 2013/2014
01.10.2014

W związku z rozliczeniem centralnego ogrzewania za okres 2013/2014 informujemy, że jego rezultat jest sukcesywnie dostarczany do skrzynek pocztowych. W przypadku gdy w wyniku rozliczenia wystąpiła na Państwa koncie nadpłata, można zwrócić się pisemnie o jej wypłatę w kasie MPGM, w przeciwnym przypadku zostanie ona zaliczona na poczet bieżących opłat. W przypadku wystąpienia niedopłaty, informujemy jednocześnie o możliwości rozłożenia jej na dogodne raty.

strony wynikowe1 2 3 4 5 6