Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o.Rejony Eksploatacji Budynków

Aktualności


Wsparcie UE dla zasobów mieszkaniowych 2014-2020
03.04.2015

W pierwszym kwartale tego roku przeprowadzone zostały wszystkie roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Wśród wielu ważnych spraw poruszane były również kwestie realizacji działań termomodernizacyjnych w ramach programów unijnych dostępnych w okresie 2014-2020.Raport z badania zadowolenia klienta MPGM Sp.zo.o.
23.03.2015

Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców zasobu zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej stanowi jedno z podstawowych narzędzi doskonalenia systemu zarządzania jakością. Dzięki badaniom Spółka ma możliwość uzyskania od mieszkańców bardzo cennych uwag dotyczących sposobu oraz jakości świadczonych usług. Badanie przeprowadzone w 2015 wykazało wynik pozytywny i porównywalny z badaniem z roku 2014.MPGM Sp z o.o. będzie zarządzać zielenią w mieście
24.02.2015

Podczas sesji Rady Miasta Ruda Śląska, która odbyła się w dniu 19 lutego 2015 r radni przegłosowali przekazanie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadania gminnego dotyczącego utrzymywania terenów zielonych w Rudzie Śląskiej.Likwidacja niskiej emisji w zasobach MPGM
04.02.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę ws. systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”.Białe certyfikaty dla MPGM
23.01.2015

W dniu 19 stycznia 2015 r. MPGM Sp. z o.o. przystąpił do przetargu ogłoszonego przez Urząd Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej – białe certyfikaty.Nowe taryfy opłat za energię cieplną
08.12.2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. od dnia 01.01.2015r. wprowadza nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

strony wynikowe1 2 3 4 5 6 7